Đang hiển thị 6664565675785686785688658658.

Màng lọc hepa

Mã sản phẩm
Tình trạng
Xuất xứ
Chất liệu
Đơn vị tính

Trong các hệ thống lọc, màng lọc là bộ phận có vai trò quan trọng. Nó chính là bộ phận khi không khí đi qua sẽ có chức năng giữ lại các bụi khí, tạp chất. Tuy nhiên chọn màng lọc có chất liệu như thế nào, loại nào thì lọc có hiệu quả cao nhất? Đây chính là một trong những vấn đề mà khách hàng luôn quan tâm.