Đang hiển thị 6664565675785686785688658658.

Khung túi lọc bụi

Mã sản phẩm
Tình trạng
Xuất xứ
Chất liệu
Đơn vị tính

Hiện nay với tính trạng ô nhiễm không khí ngày một trở nên trầm trọng. Nhiều người, nhiều nhà phải tìm đến các thiết bị lọc khí để cải thiện chất lượng không khí trong cuộc sống. Chính vì vậy, túi lọc khí trở nên quan trọng và có vai trò thiết yếu hơn. Tuy nhiên để bảo vệ và giúp túi lọc khí hoạt động một cách có hiệu quả nhất thì khung túi lọc bụi cũng quan trọng không kém.