Đang hiển thị 6664565675785686785688658658.

Lưới mắt cáo

Mã sản phẩm
Tình trạng
Xuất xứ
Chất liệu
Đơn vị tính

Hiện nay trên thị thường có rất nhiều các loại lưới với các vật liệu khác nhau phù hợp cho những mục đích khác nhau. Trong xây dựng, hầu như những ai không quá rành trong mảng này đều rất khó khăn trong việc lựa chọn một loại lưới cho phù hợp với nhu cầu. Nhiều người thường hay thắc mắc lưới mắt cáo dùng để làm gì?